Payment with Klarna Payment with Swish
leverans 2-4dagar, säkra betalningar

Västerbotten Experience

 Till vår stora glädje är vi också en del av VÄSTERBOTTEN EXPERIENCE .

Tillsammans jobbar vi för ett hållbarare Västerbotten


Hållbarhetspolicy för By Sofia Karolina

April 2024

  • Vårt företag strävar efter att vara en kreativ och inspirerande mötesplats i den bygd vi verkar.

  • Vi följer svensk lagstiftning och har alla relevanta tillstånd som krävs för verksamheten.

  • Vi följer regelbundet upp kundernas upplevelse och lovar inte mer än vi kan leverera.

  • Vi månar om vår geografiska plats och dess historia som är en viktig del i vårt skapande.

  • Vi använder oss i största möjliga mån av lokala leverantörer och/eller av ekologiska och fairtrademärkta produkter.

  • Vi samarbetar med lokala föreningar och företag för att tillsammans skapa positiva ekonomiska och sociala effekter för lokalsamhället.

  • Vi försöker minska transporterna när vi skickar våra produkter, vi uppmuntrar våra gäster att samåka eller att använda sig av kollektivtrafiken i möjligaste mån.

  • Vi strävar efter att inte ha något matsvinn. Det svinn som blir komposteras eller blir hönsmat.

  • Vi använder inga engångsartiklar och återanvänder emballage, lera mm. De produkter som säljs i kaféet ska gå att panta eller recirkulera.

  • Vi månar om den biologiska mångfalden i vår kaféträdgård och motarbetar invasiva arter.

Länk till   Västerbotten Experience